Prezentacja klubowicza

drobnyzuczek

Czechowice-Dziedzice

W klubie od: 03.10.2008
Ilość komentarzy: 1035
Ilość postów: 3522
Ilość wyświetleń: 1260795

Formularz kontaktowy


Komentarze (1035)

drobnyzuczek

Uważasz radny, że niepotrzebnie się rozpisałem? Może wszyscy, którzy krytykują Burmistrza i Was Radnych, niepotrzebnie piszą? Przecież my mamy tylko zgadzać się na nabijanie w butelkę i zdzieranie z nas kasy po to, byście mogli lepiej żyć.
Głupcem jesteś, jeśli liczysz, że ludzie będą po cichu patrzyć na Waszą niekompetencję i interesowność.
Wierz mi, można było oszukać mieszkańców piękną wizją rozbudowy Miasta, walką z biurokracją i kumoterstwem. Popełniliśmy błąd! Teraz powiemy jak w pokerze- sprawdzamy!
Z całej tej Waszej Rady, tylko trzy, w porywach cztery osoby zasługują na szacunek. Reszta zrobi to, co zechce Burmistrz. I ta cała reszta jest zbędna. Klakierów mamy dosyć za darmo, nie potrzeba im fundować mandatów Radnych i diet.
P.s.
Mam to głęboko gdzieś, czy jesteś za przejrzystością przetargu, czy nie. Twoje zdanie, jako człowieka do podnoszenia ręki wtedy, kiedy każe Ci Twój Pan, jest mało ważne. Damy sobie rady bez Was, Wy zaś bez nas.... ni hu hu!

zobacz komentowany news »

drobnyzuczek

Panie Błachut!
Może należałoby wyjaśnić mieszkańcom na jakiej podstawie przyjął Pan (ze swoją sporą grupa radnych) takie, a nie inne stawki?
Porównując Pana poprzednie działalności z działaniami Prezesa Noconia, przyznaję racje Panu Prezesowi. Ma niewątpliwe, ekonomiczne sukcesy w prowadzeniu Spółdzielni Mieszkaniowej, czego o Panu, jako biznesmenowi, powiedzieć nie można. Według mnie, Andrzej Nocoń jest po prostu dużo lepszy w te klocki od Pana.
Nasuwa mi się kilka pytań, może łaskawie zechce Pan odpowiedzieć:
1. Ustalono wstępnie stawki "śmieciowe" Załóżmy, że będą oszczędności, albowiem firmy startujące w przetargach mogą reprezentować idioci, i wyskoczą z niskimi, realnymi stawkami, podobnymi do stawek wyliczonych przez Pana Andrzeja Noconia. Przecież nikt zdrowo myślący nie będzie kierował się minimami, lecz stawkami z kosmosu, wyliczonymi przez Pana.
Co wtedy, czy obniżycie o zyskane oszczędności stawki w następnym roku?
2. Kto będzie zobligowany do udostępnienia mieszkańcom pojemników na śmieci, czy Miasto zdzierające kolejny haracz z nas, czy też wygrana firma? A może to już jest przesądzone i wliczone nam do stawek za śmieci?
3. Jakimi kryteriami będzie kierowała się Komisja przetargowa i kto w niej zasiądzie? Może wypadałoby podać nazwiska członków Komisji przetargowej, np w Gazecie Czechowickiej!!
4. Czy przewiduje Pan udział w Komisji przetargowej przedstawicieli społeczeństwa spoza pańskich urzędników?
Doskonale Pan wie, jaką mamy opinię o tych urzędnikach. Chcemy mieć, jeśli już nie wpływ na decyzje, to przynajmniej swoich ludzi w Komisji, którzy mogą nas potem poinformować jak odbywał się wybór firmy. Uważam, że dla przejrzystości i uniknięcia podejrzeń o kumoterstwo, należałoby nam takie uczestnictwo umożliwić.
5. Dlaczego opowiada Pan bzdury mówiąc, że przerzucono na samorządy odpowiedzialność za śmieci? Przecież za śmieci odpowiadać będą mieszkańcy i to oni za nie zapłacą. To czym będzie, lub za co odpowiadał Burmistrz i Rada Miasta? Piszę tak dlatego, że popełniacie błąd nazywając się Samorządem, Wy nie jesteście naszym samorządem! Przynajmniej ja Was tak nie odbieram. Mój samorząd patrzyłby interesu wszystkich obywateli Gminy, a nie tylko nielicznych.
Jeszcze jedna kwestia:
Jak zamierza Pan rozliczać mieszkańców, szczególnie blokowisk, którzy zadeklarują sortowanie śmieci a nie będą tego robić? Kto to będzie kontrolował? Wszak za niesortowane będą wtedy płacili wszyscy mieszkańcy bloku. Zawsze również może się zdarzyć, że nieuczciwy pracownik firmy odbierającej pomiesza śmieci dla większego zysku firmy. Co wtedy, kto poniesie konsekwencje, Burmistrz z Radą, czy lokatorzy bloku? Tylko proszę bez argumentów, że tym się zajmą odpowiednie służby. Jak one działają, to wszyscy wiedzą.
Pozdrawiam i gratuluję pięknego łącznika z Centrum Handlowym. Oczekuję na parking przed Biblioteką, tak potrzebny "wszystkim" mieszkańcom!

zobacz komentowany news »

drobnyzuczek

Czas na sprzeciw był w fazie projektowania kanalizacji. Wszyscy wiedzieliśmy, że będzie u nas robiona. Stawanie teraz przeciw tej inwestycji jest pozbawione sensu, nikt nie jest w stanie jej zatrzymać, szkoda energii! Myślę, że w tej chwili możemy naciskać na Radnych, by podjęli uchwałę o dopłacie przez Gminę do przyłącza.
Jak wcześniej pisałem, skoro są pieniądze gminne na dofinansowanie drogi dojazdowej do prywatnej inwestycji (Centrum Handlowe), to tym bardziej muszą się znaleźć na współfinansowanie przyłączy do sieci. Miasto na tym nie straci, a sporo zyska. Przecież ścieki to doskonały biznes, można wręcz go nazwać "ukrytym podatkiem" Jak raz się podłączysz, to już d..a zbita- płacz i płać!

zobacz komentowany news »

drobnyzuczek

Przepisy nie przewidują możliwości uchylenia się od obowiązku podłączenia się do sieci kanalizacyjnej, jeśli nieruchomość nie jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków. Zatem wójt nie może zadecydować o odstępstwie od obowiązku wskazanego w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.u.c.p.g. także wtedy, gdy mieszkaniec podnosi, że nie ma środków finansowych albo że zainstalowane szczelne szambo spełnia swoją funkcję. Za niewykonanie decyzji, o której mowa w art. 7 ust. 7 u.u.c.p.g. przewidziana jest grzywna wymierzana na podstawie art. 10 ust. 2 u.u.c.p.g.

Gmina może ze swojego budżetu udzielić dotacji celowej na wykonanie przyłączy ustalając jako jedno z kryteriów, od którego zależeć będzie dofinansowanie, niski dochód. W tej sprawie rada gminy musi podjąć uchwałę. Oczywiście jest to możliwe tylko wtedy, gdy gminę stać na takie wsparcie.

Myślę, że naszą Gminę stać, skoro może współfinansować dojazd do Centrum Handlowego prywatnego inwestora!
Uzasadnienie

Stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 2 u.u.c.p.g. na właścicielu nieruchomości ciąży obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej na terenie gminy sieci kanalizacyjnej. Ustawodawca przewiduje tu dwie możliwości: albo istnieje sieć kanalizacyjna - wówczas zasadą jest, że nieruchomość ma być podłączona do tej sieci, a jedyny wyjątek dotyczy takiej sytuacji, kiedy nieruchomość jest już wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych i wtedy przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, albo sieć kanalizacyjna nie istnieje i jej budowa jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona; wtedy właściciel nieruchomości może wyposażyć swoją nieruchomość albo w przydomową oczyszczalnię ścieków albo w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych. Akt u.u.c.p.g. przewiduje, że to właściciele nieruchomości mają zapewniać utrzymanie czystości i porządku m.in. poprzez przyłączanie swoich nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Nadzór nad realizacją obowiązku w zakresie przyłączenia nieruchomości do sieci sprawuje wójt (burmistrz lub prezydent miasta), który w przypadku uchylania się od obowiązku ma uprawnienia do wydania decyzji nakazującej jego wykonanie. Niewykonanie decyzji podlega sankcji w postaci kary grzywny (art. 10 ust. 2 u.u.c.p.g.).

Kolejna możliwość przymuszenia właściciela niestosującego się do wykonania decyzji z art. 5 ust. 7 u.u.c.p.g. to wszczęcie postępowania w trybie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954, z późn. zm.) – dalej u.p.e.a. i nałożenie grzywny w celu przymuszenia do wykonania obowiązku o charakterze niepieniężnym.

Tak mówią przepisy. W praktyce, jeśli właściciel nieruchomości nie dysponuje środkami na przyłączenie się do sieci, to prędzej organ doprowadzi do licytacji jego nieruchomości (w związku z nieuiszczaniem grzywien) niż właściciel ten zbierze potrzebną kwotę. Wójt powinien zatem rozważyć, jakie środki mogą być skuteczne i czy w ogóle należy je stosować. Może zamiast karać grzywną w trybie u.p.e.a. albo w trybie u.u.c.p.g. lepiej jest rozważyć możliwości dofinansowania przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej.

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.)
Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. 2005 r. Nr 229, poz. 1954 ze zm.
źródło: Alicja Brzezińska

zobacz komentowany news »

drobnyzuczek

Portal kopiuje to i ja to zrobię:
dodaj
komentarz wyślij

Gość: szewczykk Dratewka

Panie Starosto jak to jest że pobieracie kwote 220 zł za wydanie Decyzji dotyczacej opertatu wodnoprawnego nakrycia odcinka rowu gdzie do tej decyzji nigdy nie doszło gdyż czepiacie sie drobnnych szczególów naciagajac petenta na dodatkowe koszty jakim jest operat geodezyjny nie robi się tego nigdzie to jest lekceważace traktowanie ludzi gdzie w wszystkich Sołestwach takie iwestycjie robi się bez operatu wodnego. Majac tylko zgode Urzedu albo żadnej zgody Proszę sprawdzić To w Waszym Starostwie|||

zgłoś naruszenie regulaminu »15 stycznia 2013, 12:15
Gość: Obywatel RP

do galika:
A jakie są zaplanowane środki na wynagrodzenia w starostwie?
A ile etatów , ile sekretariatów.ile urządzeń technicznych i wyposażenia biur, etc ?
A ile kosztuje ochrona czy jakie są koszty utrzymania obiektu?
A rada powiatu,diety,koszty jej funkcjonowania, wyborcze etc?
I tak można wymieniać po kolei od pieczątek po zbędne wydawnictwa ...
Brak tych kosztów to ewidentne oszczędności!!!!!
To są nasze pieniądze!!!!!!
Dodatkowo w budżecie mają środki na realizowane zadania i o tym pisałem.Te środki powinny być przekazane wraz z zadaniami.
ALE TY Z PEWNOŚCIĄ DBASZ TYLKO O WŁASNY STOŁEK
a ja takiemu myśleniu i działaniu mówię NIE

zgłoś naruszenie regulaminu »15 stycznia 2013, 9:08
Gość: galik

Chłopie jakie ty oszczędności chcesz likwidując powiaty... sam napisałeś, aby za tym szły dodatkowe pieniądze wiec sam sobie zaprzeczasz. Przeniesienie zadań z powiatu na gminy w naszym przypadku na 10 gmin spowoduje potrzebę dodatkowych etatów, bo zamiast kilku osób które obecnie zajmują się w powiecie danym zadaniem, w każdej gminie będzie musiała być zatrudniona min. 1 osoba o ile to wystarczy x 10 gmin...

zgłoś naruszenie regulaminu »15 stycznia 2013, 8:10
Gość: gość

trochę pora nie ta...:(

zgłoś naruszenie regulaminu »13 stycznia 2013, 19:53
Gość: obywatel RP

Od dawna oczekuję likwidacji powiatów
i przekazanie większości ich kompetencji jednostkom lokalnego samorządu wraz z stosownymi funduszami i zadaniami. Wtedy burmistrzowie i wójtowie nie mogliby zasłaniać się brakiem kompetencji i możliwości a obywatele obiektywnie mogliby ocenić ich działania.
A takie spotkania nic nie zmienią wobec ogólnej niemożności!!!!!!
Likwidacja powiatów to również konkretne oszczędności.
Prócz powiatowych instytucji winny też dawno zniknąć zamiejscowe oddziały wojewódzkich urzędów jak ten w Bielsku

zgłoś naruszenie regulaminu »13 stycznia 2013, 19:07
arturtt9

niech pan przyjdzie do ludzie a nie ze ludzie maja biegac za wladza tak jak mowi drobny mozna u nas w kinie napewno frekfencja bedzie wieksza i pomyslow wiecej wystarczy troszke inicjatywy

zgłoś naruszenie regulaminu »13 stycznia 2013, 13:46
drobnyzuczek

Panie Starosto!
Bierze Pan odpowiednie wysokie apanaże, by wiedzieć co należy robić. Pomysł kontaktu z ludźmi to nic innego, jak przerzucenie odpowiedzialności na obywateli. No cóż, ja zrobiłem konsultacje, ale to mieszkańcy Powiatu nie sprawdzili się, nie uczestniczyli w spotkaniach. Czemu nie zrobi Pan spotkania z obywatelami wieczorem np. w sali kinowej? Obawia się Pan zbyt dużej frekwencji? Działa Pan nie inaczej jak Burmistrz Cz- Dz i władze centralne. Liczy się PR.

zgłoś naruszenie regulaminu »12 stycznia 2013, 22:46
Gość: nowy-nick

to może zamiast rady powiatu wybierać tylko starostę, który będzie sobie robił takie spotkania? Oszczędzi się sporo pieniędzy (wybory, diety), a skutek będzie podobny.

zgłoś naruszenie regulaminu »12 stycznia 2013, 20:07

zobacz komentowany news »

drobnyzuczek

Sami widzicie, jak jesteśmy traktowani przez tych ludzi. Wykazanie zawyżonych cen od razu jest propozycja- zrób to taniej. Doświadczyłem w życiu sporo takich podpuch, pokaż się kim jesteś, a my ci...nie bój się, załatwimy cię na cacy. Być może i duszkomaniak byłby dostawcą wiat, ale tylko pierwszy raz, a potem by go załatwili za burzenie istniejącego porządku.
Ignorować i jeszcze raz ignorować. To piesek Jaśnie Panów!

zobacz komentowany news »

drobnyzuczek

Lulu!
Nie wszyscy mieszkańcy naszego Miasta są kumplami Jaśnie Pana. Gdybyśmy byli, mielibyśmy budowane nowe drogi i ronda.

zobacz komentowany news »

drobnyzuczek

Wy bierzecie za to kasę, a ja, jako obywatel, mam prawo do patrzenia Wam na ręce i głośnego wypowiadania swoich opinii. Co prawda z coraz mniejszą chęcią to robię, bo macie je już strasznie ubrudzone, ale ze swojego prawa nie mam ochoty rezygnować.
P.s.
Tym razem to już naprawdę ostatni mój post do Ciebie. Puszczają Ci nerwy, a ja nie chciałbym, by Ci wyrwało dekiel. Żyj w słodkim przekonaniu, że robicie dobrą robotę. (komuniści też tak myśleli)

zobacz komentowany news »

drobnyzuczek

Puściły nerwy? Jakże mi przykro!

zobacz komentowany news »

drobnyzuczek

" Może mnie przekonasz i się ujawnię"
A co to mnie obchodzi kim jesteś? Człowieku, nie pochwalaj sobie! Mnie interesuje tylko czy jesteś Radnym, czy tez przybrałeś tylko taki nick? Jeśli jesteś Radnym, możemy dyskutować, jeśli zaś nie, szkoda mojego czasu na dyskusję z pieskiem Jaśnie Panów. W innym wątku piszesz, że to tylko nick, więc bye, bye! Nie będę gadał z ogonem, wolę poczekać na głowę! Może kiedyś znajdzie się jeden odważny z naszych pracowników i podyskutujemy z nim?

zobacz komentowany news »

drobnyzuczek

P.s.
Starostwo nie jest nam potrzebne. Stworzono je tylko i wyłącznie po to, by upchać gdzieś miernych, ale wiernych. Każde stanowisko pracy w tych sztucznych tworach to kilka, kilkanaście głosów w wyborach. I tak nam rośnie liczba biurokratów, po cichu kupowanych głosów wyborczych. To jest prawdziwa korupcja.

zobacz komentowany news »

drobnyzuczek

To tylko nick? Szkoda więc czasu na jałowe dyskusje, skoro nic nie możesz zrobić. Wolę "bić pianę" z innymi forumowiczami. Oni przynajmniej widzą beznadzieję w poczynaniach pseudo samorządowców. Nie mam zamiaru rozmawiać z płatnym obrońcą ludzi skompromitowanych.

zobacz komentowany news »

drobnyzuczek

Dlaczego unikasz odpowiedzi na proste pytanie: jesteś Radnym, czy też to tylko Twój nick?

zobacz komentowany news »

drobnyzuczek

Panie Bezradny!
Nie będę się do Ciebie zwracał, jak do Radnego póki nie określisz się jasno- jesteś nim, czy to tylko Twój nick? To ostatni mój post w dyskusji z Tobą, póki nie odpowiesz jasno.
Ad rem!
Jestem za tym, by Miasto przejęło Ogólniak, bo tylko bliski nadzór nad dyrekcją LO może coś zmienić. Dla Starosty nasze dzieci to tylko uczniowie jednego z wielu liceów. Widząc jego działania nietrudno odnieść wrażenie, że czechowicki Ogólniak mu zwisa!
"Takie będą Rzeczypospolite jakie ich młodzieży chowanie"
Jakże aktualne są słowa Kanclerza i wielkiego Hetmana Jana Zamoyskiego. Nikt lepiej od nas samych nie zadba o naszą(!) młodzież. Chcemy mieć w przyszłości światłych obywateli miasta, to zadbajmy o to teraz, nie oglądając się na nikogo, a już na pewno nie na polityków. Pisząc my, mam na myśli obywateli miasta. Upominajmy się o zmiany, nikt za nas tego nie zrobi.

zobacz komentowany news »

drobnyzuczek

Zenon, większej bzdury jak to " spędzanie czasu głównie na "chlaniu" cechuje raczej ludzi prymitywnych" nie mogłeś wymyślić? Posłuchaj "Słońca Peru" i nie wypowiadaj się na tematy, o których nie masz bladego pojęcia!
Co do młodzieży; to nie są ani ciut gorsi, ani też lepsi od nas, kiedy byliśmy w ich wieku. Po prostu wielu z nas zapomniało, co robiło za młodu.

zobacz komentowany news »

drobnyzuczek

Jeśli można przejmować od Powiatu drogi, dlaczego nie można przejąć LO? Kiedyś było chlubą Miasta, a teraz? Dlaczego nasze dzieci muszą wybierać LO w Bielsku, bo tam jest odpowiedni poziom? Co się dzieje, czy naprawdę chodzi o ogłupienie społeczeństwa, o produkcję magistrów nie znających Inwokacji? Może w końcu Pan doktorant zrozumie, że inwestowanie w młodzież, to najlepsza inwestycja! Czas skończyć z dofinansowywaniem inwestycji kumpla, a zacząć myśleć o wszystkich mieszkańcach naszej Gminy!
P.s.
Radny, obrońco spraw i ludzi przegranych!
Cytat z kpt. Wagnera: "To są pytania, na które nie oczekuję odpowiedzi, te odpowiedzi znam"
Jeśli chcesz wnieść coś konkretnego do dyskusji, zapraszam. Jeśli chcesz ściemniać, na tym forum są lepsi od Ciebie ściemniacze.

zobacz komentowany news »

drobnyzuczek

Radny!
Daleki jestem od oceniania ludzi, jeśli oceniam, to funkcje które pełnią. Mam prośbę- sprecyzuj, jesteś Radnym, czy też nie? Jeśli jesteś Radnym, będziemy rozmawiać o konkretach, jeśli nie jesteś a masz tylko taki nick, pobijemy pianę. Nie zależy mi na Twoich danych personalnych, nie o to chodzi.

zobacz komentowany news »

drobnyzuczek

Dziękujemy za recenzje naszych postów mały Edziu, ale gdybyś wypowiadał się w temacie, być może byśmy i z Tobą podyskutowali!

zobacz komentowany news »

drobnyzuczek

Radny, przestań pieprzyć(sorry, kolego Pierz) Wy nic nie możecie, wszystko to ten zły Tusk! Jak się zmieni władza, to będzie ten zły Kaczyński, albo Palikot, Miller, etc.... Skoro w końcu przyznałeś się, że jesteś Radnym, pomimo wielokrotnych wcześniejszych zaprzeczeń, napisz co zrobiliście w sprawie tego skrzyżowania, a nie ściemniaj. Konkrety Bezradny, konkrety!

zobacz komentowany news »

drobnyzuczek

Zaraz, zaraz. A kto był wtedy Burmistrzem, kto przedstawił Radzie do akceptacji plan remontu Klasztornej? Coś mi tu śmierdzi peeselowskim- To nie my, to oni!

zobacz komentowany news »

drobnyzuczek

Zgadzam się, że wpierw zostanie wyremontowana Kolejowa, w końcu klienci wspólnika powinni mieć dobry dojazd do sklepiku.

zobacz komentowany news »

drobnyzuczek

Budowanie na terenach kumpla, czy przenoszenie centrum Miasta w jego sąsiedztwo, to dla mnie jeden pieron. Kiedy w końcu mieszkańcy zobaczą jak są rolowani?

zobacz komentowany news »

drobnyzuczek

LordzieR! Bo ona od początku była planowana jako parking dla CH, reszta to mydlenie oczu! Teraz ma powstać koncepcja UM i Biblioteki na terenach, które należały do Miasta. Trzeba je było opchnąć a teraz Miasto zabuli, jak za zboże! Na usta mi się ciśnie- Boże, Ty to widzisz i nie grzmisz?!!

zobacz komentowany news »

drobnyzuczek

Jak myślicie, nowy budynek UM i Biblioteki powstanie na terenie byłej Kablowni? Jakoś dziwnie jestem tego pewien. Wytłumaczeniem dla inwestycji na terenach kumpla pewnie będzie wybudowana nowa droga.

zobacz komentowany news »

drobnyzuczek

Thalik, chyba nie jesteś naiwny i nie wierzysz, że samorząd to ludzie nie związani z PSL- em? Niestety, ogólnopolskie partie polityczne mają wpływ na samorządy, na zasadzie ręka rękę myje. Myślisz, że ambicje lokalnych Jaśnie Panów kończą się na miejskich funkcjach? Spójrz tylko, jak to się wszystko kotłuje, jedna sitwa, jedna, złodziejska banda nierobów! Aaaaa tam, na pohybel im wszystkim!

Peruwiańskie słoneczko!
Jeśli Ciebie można było nauczyć klepać w klawiaturę, to wszystko jest możliwe, nawet pisanie głupot.

zobacz komentowany news »

drobnyzuczek

To, że w jednej kwestii nie zgadzam się z Geminim nie znaczy, że mam prawo obrzucać go bezpodstawnie błotem. Co innego poglądy, co innego ocena drugiego człowieka!
Następną kwestią jest mój wybór opcji politycznej. Powiem krótko- jak się nie ma, co się lubi, to się lubi co się ma. W tamtym czasie wybór PO był (według mnie) najrozsądniejszy, tak zresztą uważam i dziś. Nie ma innej opcji politycznej zdolnej skutecznie rządzić bez szczucia jednych Polaków na drugich. O PiS-ie nie wypowiem się, bo o zmarłych mówi się albo dobrze, albo wcale.
PSL?
Chytre chłopki, patrzący tylko swojej kasy, zdolni do koalicji z diabłem, byle napchać kieszeń!
SLD?
To nie jest Lewica!
Pozostaje jeszcze Ruch Palikota. Poglądy? Nie ze wszystkimi się zgadzam. Np. sprawa Kościoła. Po co z nimi walczyć, dać im (czornym diobłom) wszystko, sami się zniszczą.
Już mnóstwo ludzi odsuwa się od kleru i ich pazerności, od ich świętości w zakłamaniu.
Zgadzam się zaś z podejściem do rządzenia, powołanie Rządu fachowców, nie polityków. Na dziś to utopia, złodzieje nie odpuszczą koryta, potrzebna byłaby rewolucja, a tego nikt na razie nie chce.
Pozostaje PO ze wszystkimi swoimi wadami, lecz pchające Polskę do przodu.

zobacz komentowany news »

drobnyzuczek

I tu się grubo mylisz, Non Gemini. Gemini nie jest karierowiczem, nie prowadzi sklepiku z art. spożywczymi i nie jest mu potrzebne żadne stanowisko dla poprawienia swoich dochodów. To nie gołodupiec, który potrafi tylko obiecywać i działać na rzecz swoich kumpli. Nie oceniaj ludzi, jeśli ich nie znasz!

zobacz komentowany news »

drobnyzuczek

Panie Starosto!
Bierze Pan odpowiednie wysokie apanaże, by wiedzieć co należy robić. Pomysł kontaktu z ludźmi to nic innego, jak przerzucenie odpowiedzialności na obywateli. No cóż, ja zrobiłem konsultacje, ale to mieszkańcy Powiatu nie sprawdzili się, nie uczestniczyli w spotkaniach. Czemu nie zrobi Pan spotkania z obywatelami wieczorem np. w sali kinowej? Obawia się Pan zbyt dużej frekwencji? Działa Pan nie inaczej jak Burmistrz Cz- Dz i władze centralne. Liczy się PR.

zobacz komentowany news »

drobnyzuczek

Należałoby chyba uściślić. Radny Czader nie sam był inicjatorem podwyżki dla Radnych, ale sam się upomniał o wprowadzenie tego wniosku pod obrady zgodnie z wymaganym terminem!!! Hipokryci z Rady teraz widzą zwolnienia w odległym Fiacie, a kiedy upadały nasze lokalne zakłady bez oporów dawali podwyżkę Burmistrzowi. Różnica w obu sprawach jest bardzo zasadnicza, dać podwyżkę człowiekowi, który i tak już zarabiał ponad miarę (ok. 12 000 zł), a wyrównać koszty pełnienia funkcji Radnego (ok. 2000 zł).

zobacz komentowany news »

drobnyzuczek

Czemu nie pyszczyliście, jak Burmistrz dostał podwyżkę? Dla niego niezasłużona kasa jest ok? Oj, wybiórcza mentalność!
Dla mnie sprawa jest prosta. Radny Czader, jako jedyny konsekwentnie upominający się o sprawy mieszkańców, a nie czechowickiej sitwy, jest niewygodny i należy go zniszczyć.
- Wypuśćmy go z tą podwyżką, a potem się wycofiemy i całe odium spadnie na niego, straci społeczne poparcie.
Czy Wy tego nie widzicie?
Fakt, Fryderyk Czader dał się wypuścić i pewnie tego żałuje, a sitwa osiągnęła to, co chciała. To nie koteria jest be, to nie pieski Jaśnie Pana upomniały się o to, co prawnie się należy, to on! Strasznie grubymi nićmi szyta intryga. Wielka szkoda, że Pan Fryderyk gdzieś stracił swoją czujność, a może zbyt wierzył swoim kolegom partyjnym, którzy, jak się okazało, tez już wolą szczekać, jak im Pan i władca każe, niż nadstawiać karku. Zawsze im coś spadnie z pańskiego stołu.
Gemini! I Ty Brutusie też dałeś się złapać na lep czechowickiej kliki? Taki inteligentny facet? Jeśli tak, to z kim tutaj można jeszcze coś zmieniać?

zobacz komentowany news »

Powrót

Nowi klubowicze

Magda08

Czechowice-Dziedzice
w klubie od: 2024.06.09

jeffhardy1010

czdz
w klubie od: 2024.06.09

devea

downtown
w klubie od: 2024.06.03

RAZEMDOCELU

Czechowice - Dziedzi
w klubie od: 2024.05.21

ffm01462

cz-dz
w klubie od: 2024.04.14

Najaktywniejsi - forum

drobnyzuczek

Czechowice-Dziedzice
postów: 3528

spoko

Czechowice-Dziedzice
postów: 3429

miastobis

domowa
postów: 2945

CzechoMeteo

Czechowice-Dziedzice
postów: 2612

919

****
postów: 2284

Najaktywniejsi - komentarze

drobnyzuczek

Czechowice-Dziedzice
komentarzy: 1089

Mickiewicz12

Developerowice-Lokow
komentarzy: 689

Clarence_Boddicker

Kraków
komentarzy: 579

Gemini1Duo

Miasto Dziurawych Dr
komentarzy: 425

robek

Czechowice-Dziedzice
komentarzy: 275